มุ่งมั่นพัฒนา  สรรสร้างสินค้าด้วยคุณภาพ  ใส่ใจการออกแบบ  เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

AUTOMATION  SYSTEM​

ออกแบบและสร้างเครื่องจักร ผลิตติดตั้งระบบ Automation Systems รับปรับปรุงเครื่องจักร Automation machine แบบครบวงจร รับผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล Precision Part, Jigs & Fixture 

ตามความต้องการ

MACHINE DESIGN

เขียนแบบและออกแบบเครื่องจักร

อัตโนมัติ (Automation Machine)

ตามความต้องการของลูกค้า Model, Assembly drawing,  Part drawing

MAKE TO ORDER

ผลิตงานตามแบบลักษณะเป็น  Special เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

เป็นเครื่องจักร ที่ทำงานแบบยืดหยุ่น สามารถทำงานได้ หลากหลายเทคนิคและลักษณะรูปร่างของ ชิ้นงาน และออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

ELECTRICAL EQUIPMENT

รับออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้างานระบบ PLC และงานระบบ Automation

AUTOMATION  SYSTEM  MACHINE  DESIGN & ASSEMBLY

PRODUCTS  FROM  US

เครื่องหล่อล้ออลูมิเนียม

4W CASTING MACHINE

เครื่องวัดความยาวสายไฟแบบสายพาน

LENGT COUNTER METER (BELT TYPE)

เครื่องปลอกสายไฟ

CABLE STRIPPING MACHINE

เครื่องตัดเสื้อสูบอลูมิเนียม

CYLINDER HEAD CUTTING MACHINE

เครื่องทดสอบรอยรั่ว

AIR LEAK TESTER

WELCOME  TO

บริษัท ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด

บริษัท ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 จนถึงปัจจุบัน ประกอบกิจการ กลึง ไส เชื่อม ขึ้นรูปงานโลหะทุกชนิด พร้อมทั้งออกแบบดัดแปลง ติดตั้งเครื่องจักร ทั้งระบบ Automatic และ manual

 
ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมามากกว่า 20 ปี และด้วยนโยบายที่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ทุ่มเทเพื่อผลิตชิ้นงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในเวลาที่รวดเร็วและลดต้นทุน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและตรงตามเป้าหมายอย่างสูงสุด

 
 

WHY  CHOOSE  US ?​

SPECIALIST

TRUSTED

EXPERIENCE

METAL WORK

DESIGN

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ทีมงานเชี่ยวชาญด้านความรู้ใน
การออกแบบและสร้างเครื่องอุตสาหกรรม

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆ
ในการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม

เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง กลึง ไส 
เชื่อม ขึ้นรูปงานโลหะทุกชนิด

ออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า

PORTFOLIO

ผลงานของเรา

LAST  NEWS

วิดีโอแนะนำบริษัท

CHAREERAK  INDUSTRIES

การเชื่อมโลหะ

การเชื่อมโลหะ ( welding ) หมายถึงการต่อโลหะ 
2 ชิ้นให้ติดกันโดยการให้ความร้อนแก่โลหะจนหลอม
ละลายติดเป็นเนื้อเดียวกัน

คือ การขึ้นรูปโลหะโดยให้ชิ้นงานหมุนรอบตัวเอง โดยมีดกลึงเคลื่อนที่เข้าหาชิ้นงาน ซึ่งการเสียดสีนี้สามารถทำให้เกิดอุณหภูมิสูงถึง 1700°F

งานกลึง (Turning Operations)

ALL RIGHTS RESERVED @ 2020 CHAREERAK  INDUSTRIES CO.,LTD

บริษัท ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด

บริษัท ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด​

83 ม. 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Fax : 0-2346-5093 

Website : www.chareerak.com

CONTACT  US

ส่ง

ชื่อ/Name :

This field is required.

The form has been successfully sent.

โทรศัพท์/Telephone :

This field is required.

อีเมล์/Email :

This field is required.

หัวข้อ/Subject :

This field is required.

รายละเอียด/Message :

This field is required.

Fax : 0-2346-5093 

 

ส่ง

ชื่อ/Name :

This field is required.

The form has been successfully sent.

โทรศัพท์/Telephone :

This field is required.

อีเมล์/Email :

This field is required.

หัวข้อ/Subject :

This field is required.

รายละเอียด/Message :

This field is required.

CONTACT  US

DESIGN  by

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

call office

E-mail

CHAREERAK INDUSTRIES

ออกแบบและสร้างเครื่องจักร ผลิตติดตั้งระบบ​

Automation  Systems