รับผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล Precision Part, Jigs & Fixture

OUR

SERVICE​​

Welcome To

ELECTRICAL EQUIPMENT

รับออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้างานระบบ PLC และงานระบบ Automation

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้างานระบบ PLC

รับออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้างานระบบ PLC และงานระบบ Automation
รับออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้างานระบบ PLC และงานระบบ Automation
รับออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้างานระบบ PLC และงานระบบ Automation
บริษัท ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด | โรงงานรับผลิตชิ้นงานโลหะ ตัดพับเหล็ก ตามแบบ

บริษัท ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด

83 ม. 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Fax : 0-2346-5093

Website : www.chareerak.com

© CHAREERAK INDUSTRIES CO.,LTD ​ All right reserved