รับผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล Precision Part, Jigs & Fixture

OUR

SERVICE​​

Welcome To

ELECTRICAL EQUIPMENT

รับออกแบบและติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้างานระบบ PLC และงานระบบ Automation

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้างานระบบ PLC

บริษัท ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด

83 ม. 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Fax : 0-2346-5093

Website : www.chareerak.com

ALL RIGHTS RESERVED @ 2020 CHAREERAK  INDUSTRIES CO.,LTD

DESIGN by