ออกแบบและสร้างเครื่องจักร รับผลิตชิ้นงานโลหะตามแบบ

OUR

SERVICE​​

Welcome To

INDUSTRIAL EQUIPMENT & PART

รับผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล Precision Part, Jigs & Fixture ตามความต้องการ

Hydraulic System & Parts

Basic Kits for Tractor Assembling

งาน Mass และงาน Part ต่างๆ

บริษัท ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด

83 ม. 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Fax : 0-2346-5093

Website : www.chareerak.com

ALL RIGHTS RESERVED @ 2020 CHAREERAK  INDUSTRIES CO.,LTD

DESIGN by