รับผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล Precision Part, Jigs & Fixture

OUR

SERVICE​​

Welcome To

MAKE TO ORDER

ผลิตเครื่องจักรงานตามแบบลักษณะเป็น Special เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเป็นเครื่องจักรที่ทำงานแบบยืดหยุ่น สามารถทำงานได้หลากหลายเทคนิคและลักษณะรูปร่างของชิ้นงาน และออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

งานด้านระบบไฟฟ้า

Electrical Control Box

ตู้ควบคุม

Cable wheel

วงล้อพันสายไฟ

Wire way

วงล้อพันสายไฟ

งานตระแกรง

VARIOUS RAW MATERIA

วัตถุดิบโลหะ ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

SPECIFICED DESIGN

รับผลิตตามแบบและดีไซน์ของลูกค้า

EASY INSTALLATION OR REPLACE

ออกแบบและผลิตให้ง่ายต่อติดตั้ง หรือซ่อมแซม

บริษัท ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด

83 ม. 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Fax : 0-2346-5093

Website : www.chareerak.com

ALL RIGHTS RESERVED @ 2020 CHAREERAK  INDUSTRIES CO.,LTD

DESIGN by