รับผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล Precision Part, Jigs & Fixture

OUR

SERVICE​​

Welcome To

MAKE TO ORDER

ผลิตเครื่องจักรงานตามแบบลักษณะเป็น Special เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเป็นเครื่องจักรที่ทำงานแบบยืดหยุ่น สามารถทำงานได้หลากหลายเทคนิคและลักษณะรูปร่างของชิ้นงาน และออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

งานด้านระบบไฟฟ้า

Electrical Control Box

ตู้ควบคุม

Cable wheel

วงล้อพันสายไฟ

Wire way

วงล้อพันสายไฟ

บริษัท ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด | โรงงานรับผลิตชิ้นงานโลหะ ตัดพับเหล็ก ตามแบบ
บริษัท ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด | โรงงานรับผลิตชิ้นงานโลหะ ตัดพับเหล็ก ตามแบบ
บริษัท ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด | โรงงานรับผลิตชิ้นงานโลหะ ตัดพับเหล็ก ตามแบบ
บริษัท ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด | โรงงานรับผลิตชิ้นงานโลหะ ตัดพับเหล็ก ตามแบบ

งานตระแกรง

VARIOUS RAW MATERIA

วัตถุดิบโลหะ ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

SPECIFICED DESIGN

รับผลิตตามแบบและดีไซน์ของลูกค้า

EASY INSTALLATION OR REPLACE

ออกแบบและผลิตให้ง่ายต่อติดตั้ง หรือซ่อมแซม

ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ | โรงงานรับผลิตชิ้นงานโลหะ ตัดพับเหล็ก ตามแบบ (งานตระแกรง)
ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ | โรงงานรับผลิตชิ้นงานโลหะ ตัดพับเหล็ก ตามแบบ (งานตระแกรง)
ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ | โรงงานรับผลิตชิ้นงานโลหะ ตัดพับเหล็ก ตามแบบ (งานตระแกรง)
ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ | โรงงานรับผลิตชิ้นงานโลหะ ตัดพับเหล็ก ตามแบบ (งานตระแกรง)
บริษัท ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด | โรงงานรับผลิตชิ้นงานโลหะ ตัดพับเหล็ก ตามแบบ

บริษัท ชารีรักษ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด

83 ม. 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Fax : 0-2346-5093

Website : www.chareerak.com

© CHAREERAK INDUSTRIES CO.,LTD ​ All right reserved